ABC rachunkowości. Co to jest faktura proforma?

Więcej szczegółów o proforma co to jest znajdziesz tutaj.

Każdy kto prowadzi firmę, ale także i gros osób dokonujących zakupów przez internet, miał styczność przynajmniej raz z fakturą pro forma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym rzeczywiście jest ten dokument i czym odróżnia się on od normalnej faktury.

Czy faktura proforma jest wiążąca?

Po łacinie pro forma oznacza „dla przyzwoitości”, więc często spotykamy się z wyjaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, wobec tego nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Rekomenduje się jednakże zatrzymać ją w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna uchodzić wobec tego za dokument handlowy, będący rodzajem propozycji pewnej oferty. Nie jest dowodem zrealizowania usługi ani zakupu artykułów, zatem w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podstawy do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, gdyż tyczy się sprzedaży bądź usługi, która jeszcze nie została wykonana, toteż warunki transakcji w niej sformułowane mogą wciąż podlegać negocjacjom.

Proforma nie zwalnia z konieczności wydania właściwej faktury VAT

Faktura proforma zawiera analogiczne dane i przypomina z wyglądu fakturę VAT, a więc:

  • datę i miejsce jej wystawienia,
  • dane stron (odbiorcy oraz wystawcy),
  • nazwę towarów lub usług, będących przedmiotem transakcji (wraz z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość netto i brutto (zarówno pojedynczych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • informacja o zakresie uwzględnionych zniżek,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • wskazanie prognozowanego terminu doręczenia towaru czy też wykonania usługi.

Żeby bez trudu można było rozróżnić ten dokument od ostatecznej faktury VAT, wywołującej następstwa podatkowe, taką fakturę należy oznaczyć zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Należy także pamiętać, iż ten typ faktury nie zwalnia z konieczności wydania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie przygotowuje się w momencie, gdy klient przeleje już przedpłatę albo zapłaci w całości za przedmiot transakcji.