Automatyzacja procesu windykacji – sprawdź, co potrafi robot Flobo

Jeżeli szukasz więcej wiadomości dotyczących windykacji faktur, kliknij tu.

Może być mnóstwo różnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami mają nie tylko właściciele firm, którzy oferują usługi B2B, ale również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta – o windykacji polubownej

Wierzyciel ma prawo dochodzić niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Chociaż termin ten wielu osobom źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się w stosunku do dłużnika stosowne czynności zgodne z obowiązującymi przepisami. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o wymogu przelania opłaty. O ile ta strategia dochodzenia należności będzie nieskuteczna, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i co miesiąc wysyła identyczną liczbę paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, iż jakaś część opłat nie będzie wniesiona w określonym terminie bez wątpienia rośnie. W uporządkowaniu całego procesu księgowania przelewów pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – przypomnienie o terminie wpłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek wpłynął przelew od klienta, ale w razie potwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może przygotować swoje harmonogramy czynności wszczynanych w stosunku do opieszałych kontrahentów, wyznaczając m.in. interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o przybliżającym się terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, następnymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez aplikację Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 € oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, pod warunkiem, że wypunktowane powyżej kroki zadziałają, aplikacja prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na kontrolowanie wpływających należności, a po paru miesiącach bywa również przyczyną ogromnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]