Bezpłatny generator not księgowych – niezbędnik przedsiębiorcy

Użyj bezpłatny generator not księgowych na flobo.io.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności z reguły trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w określonym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w razie wystąpienia opóźnień we wniesieniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – stosować jako jeden z etapów działań upominawczych czy wystawiać natychmiast?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednak nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, a jeśli wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można przesłać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Warto jednak rozważyć czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie naruszy utrzymywanych często przez wiele lat dobrych układów biznesowych. Wszak zwłoka w przelaniu opłaty może być kwestią zwykłego przeoczenia albo chwilowych kłopotów finansowych dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

W momencie, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro regulacje mówią o nocie w walucie euro. Informacje o tym wyszczególniono we wspomnianym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się na bazie średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności, która wyposażona jest również w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]