metoda kasowa

Metoda kasowa – alternatywa dla metody memoriałowej

Przedsiębiorcy zwykle rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru albo usług. Niestety w takim wypadku urząd skarbowy nie patrzy na to czy na koncie płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie wcześniej niż po wpływie płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – jakie warunki należy spełniać, aby z niej korzystać?

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą często spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszone co jakiś czas upominać się od kontrahenta zapłaty za sprzedane produkty czy też wykonane usługi. Gdy takie przypadki zdarzają się notorycznie, nawet bardzo dobrze działająca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków na czas i w rezultacie dostać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta uzgodnionej wpłaty. Z uwagi na wskazany przez prawo limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość naszych właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Jeżeli zatem sami mają problem z dochowaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą danej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie oznaczanie każdej wystawionej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe nie polecają średnim firmom metody kasowej?

Biura rachunkowe nierzadko odradzają niewielkim przedsiębiorstwom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Najczęściej przyczyną tego jest po prostu kwestia codziennego pilnowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak permanentnego ich pilnowania, żeby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności wystawiających miesięcznie do kilkunastu faktur nie jest to kłopot. Ale już przy kilkudziesięciu dokumentach kontrola przelewów wpływających na konto firmowe może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które gwarantuje oszczędność czasu i likwidację niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]