Kiedy przeprowadza się testy psychologiczne kierowców?

Zleć badania psychotechniczne Bielsko na http://www.bielskobadania.pl.

Badania psychotechniczne kierowców pozwalają stwierdzić czy osoby badane mają przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów. Dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny siadać za kółkiem, są więc bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. W jaki sposób przebiegają badania i co konkretnie sprawdzają? Jakie urządzenia są używane w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców pojazdów służbowych i instruktorów

Badaniom psychologicznym musi poddawać się kilka grup kierowców. Pierwszą z nich są osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii D. Do testów przystępują również kierowcy, którzy wyczerpali limit punktów karnych i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Dodatkowo badania psychologiczne powinni przechodzić też kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 roku życia są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – weryfikują zdolność koordynacji wzrokowo-ruchowej

Badanie psychotechniczne składa się z 2 etapów. Najpierw kandydaci przystępują do części testowej. Na tym etapie kontrolowana jest umiejętność koncentracji, podzielność uwagi, refleks, a także cechy osobowości czy sprawność intelektualna. Kandydaci na kierowców muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech charakteru czy wskazać brakujący element. Drugim etapem testów psychologicznych jest część aparaturowa, która mierzy głównie widzenie o zmierzchu, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny odległości. W czasie testów wykorzystuje się między innymi kabinę ciemniową, stereometr oraz aparat Piórkowskiego. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają między innymi na weryfikowaniu, jak osoba badana reaguje na oślepienie światłem.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]