Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Więcej szczegółów o tłumaczenia rosyjski Kraków.

Kilka ostatnich lat to okres napływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają między nimi Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa też duża część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są konieczne do podjęcia nauki bądź pracy w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są niezbędne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Rosji, Białorusi, Kazachstanu bądź Ukrainy. Należą do nich między innymi świadectwa maturalne i ukończenia szkół, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, jak również dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Z tej przyczyny, aby pracować w tym zawodzie, należy uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Nasze dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]