Nakazane prawem badania wysokościowe

Jeśli chcesz zamówić badania wysokościowe Bielsko, skieruj się na http://www.testypsychologiczne.com.pl.

Za pracę na wysokości uznaje się wykonywanie czynności na wysokości powyżej trzech metrów ponad gruntem bądź podłogą. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale również pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków i przedstawicieli wielu innych dziedzin działalności. Jak przebiegają takie badania?

Co sprawdzają badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo iż zgodnie z przepisami BHP powinna odbywać się z użytkowaniem odpowiednich zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, dlatego badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może wiązać się z niebezpieczeństwem. Pracy takiej nie powinny wykonywać osoby mające zawroty głowy, uskarżające się na kłopoty z równowagą bądź mające problemy ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi więc kompleksowa diagnostyka z zakresu neurologii, laryngologii (co ma związek z równowagą i błędnikiem) oraz okulistyki. Badania przeprowadza się poddając osobę badaną nieskomplikowanym testom przy wykorzystaniu specjalnej aparatury. Podczas badań można też wykryć choroby do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości, poddanie się im ma więc szczególne znaczenie. Nie należy martwić się, iż konieczne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, gdyż istnieje możliwość wykonania pełnej diagnostyki nawet podczas jednego dnia.

Badania wysokościowe – co ile
lat je przeprowadzać?

Badania wysokościowe trzeba przeprowadzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie oznacza to, że wystarczy wykonać je jednorazowo. Pamiętając, że w czasie wykonywania pracy mogą pojawić się kłopoty ze zdrowiem, a także, że tak nakazuje prawo, badaniom tego typu należy poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które mają więcej niż pięćdziesiąt lat, muszą natomiast poddawać się im każdego roku.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]