Rodzaje kontenerów na odpady

Jeśli chcesz zamówić kontenery otwarte, odwiedź ten adres.

Nie wszystkie odpady powinny trafić do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które są generowane podczas różnych prac budowlanych i renowacji, jak również odpadów industrialnych. Należy je transportować do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności związane z gromadzeniem i transportem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do przechowywania oraz przewozu gruzu, starych mebli, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla których przedsiębiorstw?

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Wśród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem piwnic i strychów, a także różnego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywozu gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Odnajmują je one klientom, a po wypełnieniu transportują do miejsca legalnego ich składowania lub recyklingu.

Nasze dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]